Konfirmant i Strand kyrkjelyd 2021/2022


Konfirmant 2021/2022

 

 

 

Konfirmant 2021-2022!

Konfirmantåret startar med leir på Vaulali i Bjørheimsbygd 27.-29.august

Konfirmasjon i Tau kyrkje lørdag 30.april og søndag 8.mai 2022

Ei generell brosjyre om konfirmasjon blir sendt frå Kirkerådet i løpet av våren til alle 8. klassingar. 

Alle som skal gå på 9.trinn er velkomne til å vera konfirmant. 

Noko du lurer på?
På www.konfirmant.no kan du lese meir om kva det er å vere konfirmant. 

påmeldingsskjema kjem her 

 
Det er nettbasert påmelding for konfirmantar.


brosjyre kjem her                           

Konfirmasjonstida er ei tid til å få læra meir om den kristne tru og om seg sjølv.
Kven er Gud? Høyrer Gud verkeleg bønn? Stod Jesus opp frå dei døde? Kven er Den Heilage Ande? Kva er meininga med livet? Seier Bibelen noko om kjærleik, det vonde, bruk av rus, vennskap, forbrukssamfunn, naturvern, rettferdighet... ?

Dette er nokre av dei tema me gjennom  undervisning, leir, gudstenester, nattcup, tenesteaksjon... tar opp i konfirmanttida.
Me har fokus på opplæring gjennom fellesskap, grupper, deltaking og erfaring.

 

 

Tilbake