Konfirmant i Strand kyrkjelyd 2021/2022


Velkommen som konfirmant!

 

 

 

Konfirmantåret startar med leir på Vaulali i Bjørheimsbygd 27.-29.august

Konfirmasjon i Tau kyrkje lørdag 30.april og søndag 8.mai 2022

Meir informasjon kjem snart!

Alle som skal gå på 9.trinn er velkomne til å vera konfirmant. 


På www.konfirmant.no kan du lese meir om kva det er å vere konfirmant. 


Det er nettbasert påmelding for konfirmantar. påmeldingsskjema kjem her 


brosjyre kjem her                           

Konfirmasjonstida er ei tid til å få læra meir om den kristne tru og om seg sjølv.
Kven er Gud? Høyrer Gud verkeleg bønn? Stod Jesus opp frå dei døde? Kven er Den Heilage Ande? Kva er meininga med livet? Seier Bibelen noko om kjærleik, det vonde, bruk av rus, vennskap, forbrukssamfunn, naturvern, rettferdighet... ?

Dette er nokre av dei tema me gjennom  undervisning, leir, gudstenester, nattcup, tenesteaksjon... tar opp i konfirmanttida.
Me har fokus på opplæring gjennom fellesskap, grupper, deltaking og erfaring.

 

 

Tilbake