Innsamling til ny kyrkje på Tau


  • Pr dags dato 4 153 000 kr 
     
     

  • 1. MÅL: 6 000 000 kr
     
     

Konfirmant i Strand kyrkjelyd 2021/2022


Konfirmant 2021/2022    

Les meir

 

Menigheten

Konfirmant i Strand kyrkjelyd 2021/2022


Konfirmant 2021/2022    

Les mer

Fasteaksjonen


Det er ennå mulig å bli med og forandre. For andre. Vipps til 2426.  SMS VANN til 2426 (250,-)

Les meir

 

Menigheten

Fasteaksjonen


Det er ennå mulig å bli med og forandre. For andre. Vipps til 2426.  SMS VANN til 2426 (250,-)

Les mer

Årsmøte og årsmelding i Jørpeland og Strand kyrkjelydar


Det er planlagd årsmøte/soknemøte i Strand sokn søndag 25. april. og i Jørpeland sokn søndag 2. mai.

Les meir

 

Menigheten

Årsmøte og årsmelding i Jørpeland og Strand kyrkjelydar


Det er planlagd årsmøte/soknemøte i Strand sokn søndag 25. april. og i Jørpeland sokn søndag 2. mai.

Les mer

 

Fasteaksjonen

Det er ennå mulig å bli med og forandre. For andre. Vipps til 2426.  SMS VANN til 2426 (250,-)

Les meir

 

Årsmøte og årsmelding i Jørpeland og Strand kyrkjelydar

Det er planlagd årsmøte/soknemøte i Strand sokn søndag 25. april. og i Jørpeland sokn søndag 2. mai.

Les meir

 

Viktig informasjon om gravferder

Frå 25.mars er det mulig med maks 50 deltakerar i gravferder. Gravferdene vil framleis kunne gjennomførast på ein verdig måte. Vi forheld o...

Les meir

 

Velkommen til dåp

Gratulerer og velkommen til dåp i Strand eller Jørpeland kirke! Påmelding og info her...

Les meir

Se fleire artiklar i arkivet