Gi ei gåve


Vil du gi ei gåve eller bli med i givarteneste?

FAST GIVARTENESTE?
Vi håper at du vil vere med som fast givar i Strand  kyrkjelyd. Som fast givar gir du menigheten en forutsigbar økonomi, samt at det er muleg å halde fram med menighetsarbeidet.

Strand sokneråd har givarteneste til to prosjekt:
 
1: Tau kyrkje
Tau kyrkje stod ferdig sept. 2021
Strand sokneråd skal samle inn ein eigenandel til ny kyrkje på ca 11 millionar.
Kontonr. 3205.20.60477. Merk med Tau kyrkje.
Du kan også inngå avtale med autotrekk med å klikke deg inn på menyvalget: Gi en gave.
 
2: Barne- og ungdomsarbeidet
Strand sokneråd har tilsett menighetspedagog på givarteneste.
Soknerådet ønskjer å styrkje trusopplæringa for barn og ungdom.
Kontonr. 3205.30.02233. Merk med trusopplæring.
 
Soknerådet vil oppfordre til å bli fast givar i Strand kyrkjelyd.
Ein kan gi årleg, kvartalsvis, eller månadleg. Givartenesta kan avsluttast når du måtte ønskje.
Ein kan sjølvsagt også gi ei enkeltgåve.
 
Hvis du melder inn personnummeret til kyrkjekontoret, vil du få skattetrekk på gåver opptil 25 000 kr pr år (2024). Har du spørsmål, ta kontakt med Liv Åse Gaard på kyrkjekontoret, tlf 51741130.

Takk for ditt bidrag
Tilbake