Tau Tweens


Barnekor for barn 10-13 år

Øver i Tau kyrkje annakvar tirsdag kl.19-19.45

Kveldsmat kl.18.45

Tilbake