Viktig informasjon om gravferder


Frå 25.mars er det mulig med maks 50 deltakerar i gravferder. Gravferdene vil framleis kunne gjennomførast på ein verdig måte. Vi forheld oss til restriksjoner gitt av myndighetene.

 

Begravelser i Strand kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper - som en følge av korona-utbruddet.

Begrenset antall deltakere 
Det er naturlig for mange å delta i en begravelse. Fra 25.mars. er det et tak på inntil 50 tilstede på arrangemnet.

Avstå fra fysisk kontakt 
I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt.  Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. 

Holde avstand  
Benytt annen hver stolrad, og annen hver stol så langt det lar seg gjøre. Hold også avstand utendørs. Det anbefales en avstand på minst to meter.

Strand kirkelige fellesråd forvalter fem gravplasser og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet. 

Tilbake