Tau barnegospel


Barnekor for born frå 5-10 år. Annakvar tirsdag (partall)

 

Korøving annakvar tirsdag i Tau kyrkje kl.18-19

Me avsluttar med kveldsmat kl.18.45.

Koret syng på familiearrangement og gudstenester 3-4 gonger i semesteret.

Dersom du liker å syngje saman med andre born,er du hjarteleg velkomen.

Tilbake