Gudstenester


Gudstenester i Tau kyrkje

I Tau kyrkje er det gudsteneste nesten kvar søndag. Dei fleste gudstenestene er kl.11, men det hender også at det er kveldsgudsteneste.
I kalenderen finn du meir om innhaldet i gudstenesten dei forskjellige søndagane, t.d. om der er dåp, søndagsskole osv.
Velkommen til gudsteneste!

Tilbake