11 år Lysvåken


27.og 28.november blir det Lysvåken for 6.trinn i Tau kyrkje. Utan overnatting
 

 
Til deg som går på 6.trinn i Strand sokn.
Velkommne på Lysvåken i Tau kyrkje. Lørdag 27.11 kl.17-22.30 og
Søndag 28.11 delta på gudsteneste kl.11
 
Temasamling, juleverksted, leik og moro, god mat, øving til gudsteneste ++
 
 
 
Arbeidet vårt for 5.-7.trinn er innmeldt som leirklubb i Acta/Normisjon. Det er dei som eig Vaulali. Det utløyser frifondmidler frå staten og hjelper oss å lage betre leirar. Me får støtte per betalande medlem, og deltakaravgift blir rekna som medlemskontingent. Dette er frivillig, gi beskjed viss du ikkje vil at barnet ditt skal stå som medlem i Acta dette året.
 
 
 

Tilbake