11 år Lys våken


2.og 3.desember er det  Lys vaken for 6.trinn i Tau kyrkje. 
 

Lørdag 2.desember  kl.17 -22.00
Søndag 3.desember kl.11       delta på gudsteneste
 
Temasamling, juleverksted, leik og moro, god mat, øving til gudsteneste, song og dans
 
Invitasjonen
 
Arbeidet vårt for 5.-7.trinn er innmeldt som tweenslag i Acta/Normisjon. Det er dei som eig Vaulali. Det utløyser frifondmidler frå staten og hjelper oss å lage betre arrangement. Me får støtte per betalande medlem, og deltakaravgift blir rekna som medlemskontingent. Dette er frivillig, gi beskjed viss du ikkje vil at barnet ditt skal stå som medlem i Acta dette året.
 
Påmelding 
 
Meir info blir sendt på epost etter påmeldinga.
 
Tilbake