Tau hobbymax
Tau hobbymax
Tau hobbymax

har samlingar på Tau bedehus annakvar tysdag 18.00-19.30 for barn 
frå 2.-5.klasse.