Årsmelding 2018 og Driftsplan 2019
Årsmelding 2018 og Driftsplan 2019
Årsmelding 2018 og Driftsplan 2019

Her er årsmeldinga for Strand kyrkjelyd.

I den finn du omtale av aktuelle saker frå 2018 og arbeidet i kyrkjelyden, samt litt statistikk og rekneskap.

Årsmeldinga blir lagt fram på årsmøtet etter gudstenesta søndag 2. april.

Her er Driftsplan 2019 for Strand kyrkjelyd med handlingsplan.

Denne viser det arbeidet som er i kyrkjelyden pr dags dato, og handlingsplanen viser satsingsområder i 2017-2019