4 år- Kyrkjebok og pølsefest.
4 år- Kyrkjebok og pølsefest.

Neste gudsteneste med utdeling av 4-årsbok blir 3.februar 2019

Pølsefest torsdag  kl 17.00 - 18.00 i Strand kyrkje for 4-åring med foresatte.

Familiegudsteneste søndag   kl. 11.00 med utdeling  av kyrkjebok til 4-åringar.

Alle som fyller 4 år våren 2019 er velkomne til pølsefest og gudsteneste med utdeling av kyrkjebok. Utdelinga skjer på familiegudsteneste i Strand kyrkje og med pølsefest torsdagen før.

Dei som ikkje kan koma på Pølsefesten, men berre på gudstenesta, kan koma til gudstenesta ca. 10.45 så barna kan registrerast og få namnet sitt i boka.

Etter gudstenesta er  det kyrkjekaffi bak i kyrkja med kaker, saft og kaffi.

Barna skal bli betre kjent i kyrkjerommet, høyra ei bibelfortelling og få syngja saman. Me avsluttar samlinga med Pølse og saft.

På grunn av maten, treng me påmelding til pølsefesten, innan 23.10.

Barn som er medlem i kyrkja vil få invitasjon i posten, men alle er velkomne til å delta

 

PÅMELDING TIL PØLSEFEST her

På gudstenesta kan de møte opp utan påmelding, men kom i god tid for registrering.