4 år- Kyrkjebok, fest og gudsteneste
4 år- Kyrkjebok, fest og gudsteneste
4 år- Kyrkjebok, fest og gudsteneste

Alle 4-åringer blir invitert til å

få boka «Fest på slottet» i Strand kyrkje

i gudstenesta søndag 9. februar kl. 11.00.

 

Barna og føresette er også invitert til

4-årsFEST torsdag 6. februar kl. 17.00-18.00.

Fest i kyrkja torsdag 6. februar kl 17.00 - 18.00 i Strand kyrkje for 4-åring med foresatte.

Familiegudsteneste søndag 9.februar  kl. 11.00 med utdeling  av kyrkjebok til 4-åringar.

Alle som fyller 4 år før juli 2020 er velkomne til Fest i kyrkja og gudsteneste med utdeling av kyrkjebok. Dei som er født i haushalvåret får invitasjon på hausten. 

Utdelinga skjer på familiegudsteneste i Strand kyrkje og med Fest i kyrkja torsdagen før.

Dei som ikkje kan koma på torsdagen, kan koma til gudstenesta ca. 10.45 så barna kan registrerast og få namnet sitt i boka.

Etter gudstenesta er  det kyrkjekaffi bak i kyrkja med kaker, saft og kaffi.

På Festen for 4-åringane skal dei bli betre kjent i kyrkjerommet, høyra ei bibelfortelling og få syngja saman. Me avsluttar samlinga med mat.

På grunn av maten, treng me påmelding til festen, innan 3. februar.

Barn som er medlem i kyrkja vil få invitasjon i posten, men alle er velkomne til å delta

 

PÅMELDING TIL FEST I KYRKJA  HER

På gudstenesta kan de møte opp utan påmelding, men kom i god tid for registrering.