10 år - Leir i haustferien for 5.klassingar
10 år - Leir i haustferien for 5.klassingar

Kjekt på leir!

 

Strand kyrkjelyd inviterer alle 5.klassingar i Strand sokn til leir på Vaulali i haustferien.
Årets leir er 7.-9 oktober, med oppstart søndag kveld. 

32 barn deltok på leiren i 2018.

Pris kr 850. Betaling skjer til konto.3205 30 02233 innan 5.oktober.

Eller med Vipps til Strand kyrkje, deltakaravgift, # 101256

Merk med namn på barnet

Brosjyren her                                

Tema er om Bibelen; gjennom undervisning, film, sporleik og drama lærer me kva Bibelen handlar om, og korleis me kan bruke det.
Me lærer og om misjon, og me sluttar av leiren med ei familiesamling med salg/utlodning der inntekta går til misjonsprosjekta våre .